12 Küçük Etüt / 12 Easy Etudes

Roland Dyens’in dediği gibi “Herkesin severek çalabileceği kolay bir eser yazmak, çok zor bir gitar konçertosu yazmaktan daha karmaşık bir iştir.” Klasik gitar metodum için yazdığım 12 Küçük Etüdü yazmak yaklaşık 1 senemi aldı. Etütlerde benim için öncelikli olan öğrencilerin severek, bıkmadan saatlerce çalabilecekleri küçük gitar parçaları hazırlamaktı. 12 Etüdü hazırlarken sıra dışı bir yöntem izledim. Ücretsiz müzik eğitimi veren bir kurumda haftada 40 saat / 6 gün boyunca yaş grubu 15 ile 60 arasında değişen, 350 kişiden oluşan 10 farklı sınıfta gitar öğretmeni olarak görev aldım.

Temel müzik eğitimi, notalar ve tellerin öğretiminden sonra etütlerimin çalınabilirliğini onların üzerinde denedim. Etütlerin sınıflar üzerindeki verimlilik ve sonuçlarına göre defalarca kez yeniden yazdım. Sabırla ve denemelerle geçen bir yılın ardından 12 Etüt artık hazırdı.

 Küçük Etüt No. 01 / Easy Etude No.01 “Lento”

 Küçük Etüt No. 02 / Easy Etude No.02 “Grave”

 Küçük Etüt No. 03 / Easy Etude No.03 “Presto”

 Küçük Etüt No. 04 / Easy Etude No.04 “Tranquillo”

 Küçük Etüt No. 05 / Easy Etude No.05 “Serenata”

 Küçük Etüt No. 06 / Easy Etude No.06 “Hızlı”

 Küçük Etüt No. 07 / Easy Etude No.07 “Allegro Agitato”

 Küçük Etüt No. 08 / Easy Etude No.08 “Adagio”

 Küçük Etüt No. 09 / Easy Etude No.09 “Çifte Sofyan”

 Küçük Etüt No. 10 / Easy Etude No.10 “Valse”

 Küçük Etüt No. 11 / Easy Etude No.11 “9/8”

 Küçük Etüt No.12 / Easy Etude No.12 “Baião”


Notalar/Scores